Junior Staff : Science ...

Sr. No. Name Designation Qualification Address Photo
1. Shri. Ganje Bharat. Baburao        
2. Shri. Jadhav G. D.        
3. Shri. Gapat Shrikant Vishvambhar Junoir College Teaher M. Sc. (Phy) B. Ed. Atpost Indapur Tal. Washi Dist. Osmanabad
Phone:9421358578
4. Shri. Kshirsagar Umesh Haridas Junoir College Teaher M. Sc. B. Ed., M. Ed. Samta Nagar, Washi Dist. Osmanabad
Phone:7588506649
5. Smt. Nakhate Chhaya Pandurang Junoir College Teaher M. Sc. B. Ed. Samrth Nivas, Sukhshanti Nagar, Washi Tal Washi. Dist. Osmanabad
Phone:9423717709
6. Smt. Gadekar Sarika Subhasrao Junoir College Teaher M. Sc. B. Ed. (Phy) Samta Nagar, Washi Dist. Osmanabad  
7. Shri. Tikate Ajitkumar Harishchandra Junoir College Teaher M. Sc. (Org. Che), B. Ed., B. P. Ed. Shivaji Nagar, Phule Plot, Barshi Dist. Solapur
Phone:9420092575